FINANÇAMENT FINS A 15 MESOS SENSE INTERESSOS

Fem instal·lacions integrals (lampisteria en general) en el sector domèstic, comercial, industrial i ramader, tant en obres públiques com privades.

Ens trobareu a Vilafreser, al centre de la província de Girona.